במה שונה פתיחת הסיבוב החדשה של הטמפון? איך זה עובד?

פתיחת הסיבוב מקלה על פתיחת הטמפון. העטיפה בנויה כך שהיא נשארת כמקשה אחת. לשימוש בטמפון עם פתיחת סיבוב, סובבי את העטיפה בכיוון החיצים ולאחר מכן הסירי את החלק התחתון של העטיפה. לאחר מכן אחזי בחלק התחתון של הטמפון והסירי את שארית העטיפה לפני החדרת הטמפון כרגיל.