איך מתפתחות השפתיים במהלך ההתבגרות?

אין זה חריג אם במהלך ההתבגרות, השפתיים הפנימיות עדיין גדולות יותר מהשפתיים החיצוניות ובולטות מביניהן. במהלך ההתבגרות השפתיים החיצוניות הופכות לעבות וגדולות יותר, כך שהן מכסות את השפתיים הפנימיות באופן מלא או כמעט מלא. עם זאת, קיימת שונות אישית כל-כך גדולה בהתפתחות בתקופת ההתבגרות, עד שלא ניתן לדבר על "נורמה".